Ved begravelse, kontakt graveren:

Eva L. H. Jensen
Graver


23 61 48 93

svkirker@outlook.dk

Begravelse og bisættelse

Når dødsanmeldelsen udfyldes, anmoder man også om begravelse eller bisættelse. Hvis de pårøren-de har kendskab til afdødes ønsker, har de pligt til at følge dem. Det gælder ønsket om 
•    begravelse (kistebegravelse på kirkegården) eller 
•    bisættelse (kremering og efterfølgende urnenedsættelse eller 
•    spredning af aske) og 
•    ønske om en præsts medvirken.
 

Begravelse eller bisættelse
Hvis afdøde var medlem af folkekirken, medvirker en præst ved begravelsen eller bisættelsen med mindre afdøde har givet udtryk for andet. 

Der tages kontakt til præsten for at aftale tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen og den forud-gående samtale med præsten, hvor man bl.a. kan aftale hvilke salmer, der skal synges.

Ikke medlem
Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, ses det som udtryk for, at afdøde ikke ønskede en præsts medvirken. Vedkommende kan således ikke få en kirkelig begravelse, men kan blive begravet eller bisat fra kapellet. Her bør man eventuelt tale med bedemanden.

Gravsted
De pårørende skal vælge gravsted. 
Der kan vælges gravsted eller fællesgrav på kirkegården, urnenedsættelse på privat grund eller askespredning.

Hvis der ønskes gravsted på kirkegården, så kontakt graveren.
 

Urnenedsættelse på kirkegård
Efter bisættelsen kan graveren nedsætte urnen, eller de pårørende kan holde urnenedsættelse med eller uden præstens medvirken. 

Hvis der ønskes urnenedsættelse med præstens medvirken, så kontakt præsten for en samtale om tidspunkt og om, hvordan det skal foregå.

Urnenedsættelse på privat grund
Stiftsøvrigheden kan give tilladelse til, at en urne bliver nedsat på en privat ejendom i stedet for på en kirkegård.
 
Hvis man ønsker tilladelse til urnenedsættelse på privat grund, så skal man sende en skriftlig ansøg-ning til Stiftsøvrigheden i det stift, hvor den private ejendom, som urnen ønskes nedsat på, er belig-gende.

Der bliver ikke givet tilladelse til kistebegravelse på privat ejendom.
 

Askespredning
Asken kan blive spredt over åbent hav, hvis man skriftligt på egne vegne har tilkendegivet et ønske om det.
 
Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.
 
Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt.
 
Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.
 
 www.personregistrering.dk kan man finde en blanket "Spredning af aske over åbent hav", som man kan udfylde og printe ud.
 
Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet
 
Det er ikke et krav, at man skal bruge blanketten. Man må gerne skrive ønsket på almindeligt papir. Man skal sørge for, at ens navn, adresse, CPR-nummer, datering og underskrift er anført på det skriftlige ønske. 

Kontakt os

  • Ørsted, Søllested og Vedtofte Sogne
  • v/ sognepræst John Vestergaard
    Chr. Richardts Vej 25
    5620 Glamsbjerg

  • Tlf: 6445 1033
  • Email: jvn@km.dk
 

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Jeg accepterer ikke cookies Jeg accepterer kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies