MENIGHEDSRÅDSVALG 2016Der afholdes Orienteringsmøde torsdag den 8.9 kl 19.00 i Konfirmandstuen i Ørsted  med efterfølgende opstillingsmøde for de tre sogne Ørsted- Søllested og Vedtofte , med mulighed for at opstille en kandidatliste.

Betingelser for at opstille på kandidatlisten er


- 18 år på valgdagen
- medlem af folkekirken
- dansk indfødsret, eller fast bopæl i riget uafbrudt et år forud for 8.nov
- bopæl i sognet


Vi henviser iøvrigt til annoncen i Lokalavisen den 6.9


Der ligger kandidatlister i alle 3 kirker frem til afleveringsfristen, som er den 27.9 kl. 19.00
Afleveringssted og tidspunkt  vil  være fra den 20.9 til den 27.9 mellem kl. 17.00 og 19.00


Vedtofte og Søllested Sogn:


Bjarne Gitz,  Turupvej 14, Uglebjerg, 5620 Glamsbjerg

Ørsted Sogn:


Alice Banke, Moselundvej 26, 5620 Glamsbjerg  

 

-------------------------------------------

Nye takster

 

2016

Se under De 3 kirker/kirkegårde/

---------------------------------------

 

 

SØNDAG 2. OKTOBER: Gudstjeneste i Ørsted 11.00

 Jakob Petersen

Altergang

 

Hjemmesiden er sidst opdateret 8-9-2016.