Menighedsrådet

 

 

Formand: J. Ragnvald K. Graversen

Ellemosevej 18, Ørsted

5620 Glamsbjerg

Tlf. 6445 1073 / 2047 1459

 

 

Næstformand : Lone Bodekær

Frøbjergvej 27, Ørsted

5620 Glamsbjerg

Tlf. 6445 1546

lonebodekaer@gmail.com

 

 

 

Kirkeværge Ørsted kirke: Anna Jacobsen

Præstegyden 1, Ørsted

5620 Glamsbjerg

Tlf. 6445 1016 / 2161 7244

aogj@bukstedjacobsen.dk

 

 

Kirkeværge Søllested og Vedtofte kirker: Erik Marxen

Vedtoftevej 44

Tlf. 6479 1666 / 2041 1267

marxen@dlgtele.dk

 

 

 

Præstegårdsværge: Lars Hansen

Chr. Richardsvej 33, Ørsted

5620 Glamsbjerg

6445 1124 / 6084 1687

larshansen58@hotmail.dk

 

 

 

Kontaktperson: Lone Bodekær

Frøbjergvej 27

5620 Glamsbjerg

Tlf. 6445 1546

 

 

Sekretær: Charlotte Jørgensen

Turupvej 135, Uglebjerg

5620 Glamsbjerg

Tlf. 6445 1140 / 2179 5144

 

 

Kasserer: Alice Banke

Moselundvej 26,

5620 Glamsbjerg

Tlf. 6445 1315

kab@pc.dk

 

 

Ib Jensen

Koppenbjergvej 16

5620 Glamsbjerg

Tlf. 2164 5472

ibje@post3.tele.dk

 

 

 

 

Sognepræst Jørgen Mose Laursen

Algade 29, 1, 5750 Ringe

Tlf. 6445 1033, 2147 1294

mose@laursen.mail.dk

 

 

SØNDAG 21. JANUAR: Gudstjenste i Søllested 11:00

John Vestergaard

Altergang

Kirkekaffe

 

Hjemmesiden er sidst opdateret 4-1-2018.