VIELSE
Når man ønsker vielse i en kirke, skal man tage kontakt til præsten og træffe aftale om sted, dato og klokkeslæt. Før brylluppet har parret en samtale med præsten; her aftales blandt andet salmerne til brylluppet, og vielsesritualet gennemgås.

Hvis man allerede er blevet gift på rådhuset, kan man få kirkelig velsignelse. Ritualet for den kirkelige velsignelse minder om vielsesritualet.

Man kan blive gift i folkekirken, når begge eller en af brudeparret er medlem. Man kan blive gift i kirken i eget bopælssogn eller i en anden kirke, man har tilknytning til. Hvis man vil vide, om man opfylder kravet om tilknytning til kirken, så skal henvendelse ske til kirkekontoret eller til præsten.

Før vielsen skal man have en prøvelsesattest fra kommunen; denne skal afleveres til kirkekontoret. Man skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at man opfylder betingelserne for at indgå ægteskab, og prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Vielsen har juridisk gyldighed, derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Hvis man vil ændre navn i forbindelse med brylluppet, skal man selv ansøge om det på borger.dk. Man kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændringen.

SØNDAG 21. JANUAR: Gudstjenste i Søllested 11:00

John Vestergaard

Altergang

Kirkekaffe

 

Hjemmesiden er sidst opdateret 4-1-2018.