KONFIRMATION

Det er frivilligt at blive konfirmeret.

Men hvis man vil konfirmeres, skal man først gå til præst. Her lærer man om kristendom og taler med præsten og kammeraterne om livets store spørgsmål.

Man kan godt gå til præst, selvom man ikke vil konfirmeres.

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse hos en præst.

Det er almindeligt, at konfirmanderne deltager i et antal gudstjenester i løbet af konfirmationsforberedelsen.

Konfirmation sker for de børn, der går i 7. klasse, og som ønsker det; konfirmationen foregår i egen sognekirke eller i det sogn, som skolen ligger i.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse skal ske på kirkens hjemmeside først i august måned.

Der afholdes orienteringsmøde for forældre og konfirmander i forbindelse med undervisningsstart.

Hvis man ønsker at vide mere om konfirmation, så læs her http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/

Konfirmation finder sted således:

•    St. Bededag:                       Ørsted og Søllested Kirker,

•    Søndag efter St. Bededag:  Vedtofte Kirke.

 

SØNDAG 21. JANUAR: Gudstjenste i Søllested 11:00

John Vestergaard

Altergang

Kirkekaffe

 

Hjemmesiden er sidst opdateret 4-1-2018.