FØDSEL

En fødsel skal registreres senest 14 dage, efter at den har fundet sted.

Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager denne fødselsanmeldelsen til det sogn, hvor moderen bor. Barnet får dermed et personnummer og bliver registreret i Folkeregisteret og i Kirkebogen.

Hvis barnet er født uden en jordemoders medvirken, skal forældrene selv sørge for anmeldelsen senest 14 dage efter fødselen på borger.dk med NemID.

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, kan faderen til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde en "Omsorgs- og ansvarserklæring" på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage efter fødslen, indleder statsamtet en faderskabssag.

SØNDAG 21. JANUAR: Gudstjenste i Søllested 11:00

John Vestergaard

Altergang

Kirkekaffe

 

Hjemmesiden er sidst opdateret 4-1-2018.