Menighedsrådet

De fleste af Menighedsrådets møder er offentlige.

I enkelte sager er mødet lukket p.gr.a. følsomt indhold.

Menighedsrådet har fastsat sine møder i 2017 som følger:

Onsdag d. 04. januar

Onsdag d. 22. februar

Onsdag d. 15. marts

Onsdag d. 19. april

Onsdag d. 17. maj

Onsdag d. 14. juni

Onsdag d. 09. august

Onsdag d. 13. september

Onsdag d. 11. oktober

Onsdag d. 22. november

Alle møderne afholdes i konfirmandstuen og starter kl. 19:00.

 

 

SØNDAG 29. OKTOBER: Gudstjeneste i Ørsted 11.00

Jørgen Mose Laursen

Altergang

 

Hjemmesiden er sidst opdateret 12-10-2017.