ANDRE AKTIVITETER

 

De 3 kirker, samt Ørsted Præstegård og konfirmandstue danner ramme om mange andre aktiviteter end gudstjenesterne. Blandt andet: foredrag, sangaftener, koncerter, Open By Night og den årlige Skt. Hans fest.

Vælg blandt menupunkterne til venstre, for at få mere at vide om de enkelte aktiviteter.

SØNDAG 29. OKTOBER: Gudstjeneste i Ørsted 11.00

Jørgen Mose Laursen

Altergang

 

Hjemmesiden er sidst opdateret 12-10-2017.